אבחון להתיישבות

היום, על מנת להתגורר ביישוב קהילתי, לבנות בית בהרחבה של קיבוץ, לממש זכות של בנים ממשיכים במושב ועוד, המועמדים לרוב נדרשים לעבור ועדת קבלה, אבחון כלכלי וחברתי.
מטרת האבחון החברתי הוא להעריך את התאמתם של הנבדקים לחיים בקהילה קטנה ולחזות את סיכויי ההשתלבות שלהם ביישוב שאליו הם מעוניינים להתקבל.

תהליך מיון מועמדים להתיישבות

מרכז תכלת מבצע אבחונים למועמדים לקליטה באגודות שיתופיות, בהתאם לחוק ועדות קבלה.
אנו מבצעים תהליך אפיון צרכים מול נציגי היישוב, שמתחיל בהיכרות עם אורח החיים, אופי הקהילה הספציפית, וממשיך בזיהוי מאפיינים אישיים שתורמים לסיכוי של המועמדים להסתגל בהצלחה לחיי קהילה ביישוב.
המועמדים לקליטה מוזמנים ליום מיון והערכה, על מנת לבדוק את התאמתם לחיים בקהילה קטנה, וכן לקריטריונים שהוגדרו יחד עם הלקוח באופן ספציפי.
יום המיון כולל ראיון אישי מקיף עם כל אחד מבני הזוג, מגוון מבחנים פסיכולוגיים וכלי הערכה נוספים בהתאם לצורך.
בסיום התהליך נכתבת חוות דעת מסכמת, הכוללת אינטגרציה של כלל הנתונים מיום המיון, התייחסות מפורטת לאישיותם של כל אחד מבני הזוג והערכת התאמה כוללת של בני הזוג לקליטה בישוב.

 

⦁ התהליך מתבצע על ידי פסיכולוג תעסוקתי-ארגוני מומחה, בעל ניסיון עשיר במיון להתיישבות.
⦁ חוות הדעת מועברת ללקוח תוך 10 ימי עבודה מסיום תהליך המיון על ידי המועמדים.
⦁ ניתן לבחון את המועמדים בסניפינו בקריות או בתל אביב.

 

לפרטים נוספים ותיאום פגישה:
טלפון 03-9040655 04-8554240
מייל [email protected]

התחלת שיחה
איך נוכל לעזור?
הי
איך נוכל לסיייע?