מבדק MOXO – איך קוראים את זה?

מבדק MOXO (מוקסו), משמש ככלי עזר עבור אנשי מקצוע, בתהליך האבחון של הפרעת קשב וריכוז
(ADHD).

למבדק 2 גרסאות:
1. ילדים בגילאי 6-12
2. גילאי 13 ומעלה

מבדק מוקסו מכיל מערכת של מסיחים, אשר מדמה באופן כמעט מדויק את המציאות מולה מתמודד הנבדק, בכל יום.

הופעת המסיחים בשמונת שלבי מבדק מוקסו, בנויים כך:

שלב 1: ללא מסיחים

שלב 2: מסיח חזותי אחד בלבד

שלב 3: שני מסיחים חזותיים

שלב 4: מסיח שמיעתי אחד

שלב 5: שני מסיחים שמיעתיים

שלב 6: מסיח שמיעתי אחד ומסיח חזותי אחד בו זמנית

שלב 7 מסיחים משולבים מרובים, ובהם 2 מסיחים שמיעתיים המלווים ב-2 מסיחים חזותיים בו זמנית ( שניים מכל סוג)

שלב 8: ללא מסיחים.

מבדק מוקסו – התוצאות

תוצאות המבדק מתקבלות באופן מידי, לאחר סיום.

התוצאות נחלקות לשני מדדי בדיקה עיקריים:

1. פרופיל קשבי – ביצועי הנבדק ביחס לקבוצת הנורמה, לפי גיל ומגדר.

2. ביצוע אישי – ביצועי הנבדק ביחס לעצמו.

תוצאות מבדק MOXO נראות כך:
בפרופיל הקשבי, מופיעים 4 האלמנטים הנבדקים במבדק:
A – קשב, T – תזמון, I – אימפולסיביות,  H – היפראקטיביות.
לכל מדד – ציון תקן ביחס לקבוצת הנורמה.

פירוש ציוני התקן של מבדק מוקסו

טבלת החומרה

מתחת למדדי הביצועים, מופיעה טבלה המציגה את חומרת המדד שהתקבל, ביחס לקבוצת הנורמה.

גרף הביצוע

גרף הביצוע מציג את ביצועי הנבדק בכל אחד מ-4 האלמנטים הנבדקים.
לכל מדד – צבע שונה
8 שלבי המבדק מופיעים על ציר ה-X, ואילו על ציר ה-Y מופיע הציון של רמת הביצוע, עבור כל שלב מציון 0 עד 100. ככל שהציון גבוה יותר, הביצוע טוב יותר.

מבדק MOXO – עקרונות כלליים לניתוח גרף הביצוע

1 . עקרון ההשוואה, בין התחלה לסיום

עקרון זה בודק האם הנבדק התעייף בין תחילת המבדק לסופו, שכן הנחת המוצא היא כי על יכולת הביצוע של הנבדק להישאר זהה, לאורך כל המבדק.

הפרש של למעלה מ- 10 נקודות בין סוף המבדק, מייצג ביצוע חריג.

2 . עקרון השפעת המסיחים

בעקרון זה מתבצעת השוואה של כל אחד מציוני שני שלבי המסיחים החזותיים והשמיעתיים, אל מול שלב 1, הנעדר מסיחים.

הפרש של למעלה מ- 10 נק' בין כל אחד משלבי המסיחים, ובאותה מגמה יצביע גם הוא על ביצוע חריג.