אז זה אומנם נכון שכאשר שומעים את המילים "מבחן" או "מבדק", מצמידים להן בדרך כלל, גם את הצורך ללמוד או להתכונן לקראתם.
אבל בניגוד למבחנים אחרים, למבחן מוקסו או MOXO אין צורך להתכונן ולמעלה מכך, הכנה מוקדמת למבחן עלולה לפגוע באמינות תוצאותיו.

מבחן מוקסו, דורש מהנבחן ללחוץ על מקש הרווח, כאשר הוא מבחין באובייקט מסוים, כאשר מסיחי דעת שונים בצדיו של המסך, מקשים על המשימה.
מדובר במבחן שהינו פשוט לביצוע, אך בכדי לאפשר את קבלת התוצאות המדויקות ביותר, המטרה אשר אמורה להיות מוצבת לנגד עיני הנבחנים, היא להגיע רגועים למבחן.
יש לקבוע את מועד המבחן בזמן הנוח והמתאים ביותר ובשעות בהם הנבחן חש "בשיא" מבחינת יכולות התפקוד שלו.
המבחן עצמו אומנם אורך קצת יותר מרבע שעה, אך יש לקחת בחשבון, שאורכו של כל התהליך הוא בערך שעה  וחצי.