הערכת מסוכנות

 

הערכת מסוכנות היא אמצעי הגנה חיוני על הפרט ועל הסביבה, באיבחון זה אנו מעריכים אפשרות לנזק פוטנציאלי, ומאפשרים לרשויות השונות לקבל החלטות מושכלות ומדויקות יותר בקשר לניבדק.

הערכה שיטתית זו מעצימה את האפשרות שלנו לזהות דפוסים נסתרים, לצפות מלכודות פוטנציאליות ולראות אם הפרט מהווה סכנה כלשהי לסביבה או לא.

אנחנו בודקים הבטחת ביטחון של אנשים פגיעים, חיזוי של התנהגות אלימה, או שיפור ההבנה שלנו לגבי דינמיקה פסיכולוגית בעלת ניואנסים, על ידי שילוב הערכת סיכונים בפרקטיקות שונות.  

האיבחון נעשה לעיתים לפי הזמנה מבתי המישפט על מנת לקבל הערכה ולעיתים כחלק מאיבחון מסוגלות הורית/ איבחון פסיכודיאגנוסטי.

הערכת מסוכנות היא תהליך שיטתי ומובנה המשמש להערכת הפוטנציאל לביצוע התנהגות פוגענית עתידיות באנשים או במצבים ספציפיים, על ידי בחינה מקיפה של גורמים רלוונטיים.

האיבחון מוכר ע"י מוסדות הרווחה וע"י בתי המישפט ונערך רק ע"י מומחה בעל תואר דוקטור.

 

 

תהליך הערכת מסוכנות כולל בתוכו :

התייעצות לגבי חוות דעת פסיכיאטרית: חוות דעת פסיכיאטרית של מומחים מתבקשת ומשולבת בתהליך ההערכה כדי לספק תובנות לגבי מצב בריאותו הנפשי של הפרט, פגיעות פוטנציאליות והשפעת מצבים פסיכיאטריים על גורמי סיכון.

הערכות מסוכנות לאלימות: ההערכה מתמקדת בזיהוי וניתוח גורמים התורמים לסבירות להתנהגות אלימה. כולל הערכה של התנהגויות היסטוריות, שיקולי בריאות הנפש, תכונות אישיות, השפעות הקשריות וגורמים רלוונטיים אחרים כדי להעריך את הסיכון הפוטנציאלי לפעולות אלימות.

הערכות הסיכון לאלימות בין בני זוג: תשומת לב מיוחדת ניתנת להערכת הסיכון לאלימות בתוך מערכות יחסים אינטימיות בין בני זוג. הדבר כולל בחינת גורמים כמו מקרים קודמים של אלימות, דינמיקה כוחנית, בעיות שליטה וגורמים פסיכולוגיים שעשויים לתרום לפוטנציאל להתנהגות אלימה עתידית.

הערכות מסוכנות לפגיעה בילדים: ההערכה בוחנת ביסודיות גורמים הקשורים לפוטנציאל הפגיעה או הסכנה של ילדים. זה כולל הערכת יכולות הוריות, היסטוריה של התעללות או הזנחה בילדים, בעיות שימוש בסמים, מצבים בריאותיים נפשיים ואלמנטים אחרים שעשויים להשפיע על בטיחות הילדים.

הערכות של מסוכנות לפגיעה מינית: הערכה זו מתייחסת באופן ספציפי לסיכון לנזק מיני הנגרם על ידי אנשים שלא הורשעו אך עלולים להפגין התנהגויות פוגעניות. נבחנים אינדיקטורים של פגיעה מינית אפשרית, התנהגויות חריגות וגורמים פסיכולוגיים רלוונטיים כדי להעריך את הסיכון לפגיעה מינית עתידית.

הערכות מסוכנות עבור הוראות וצווים לאשפוז פסיכיאטרי כפוי: תהליך הכולל הערכה של מצב בריאותו הנפשי של הפרט, מצבו הפסיכולוגי הנוכחי, פוטנציאל לפגיעה עצמית או פגיעה באחרים, והצורך באשפוז פסיכיאטרי בכפייה או הנחיות אחרות הקשורות כדי להבטיח את בטיחות ורווחת הפרט והקהילה.

 

לסיכום, ההערכת מסוכנות משלבת נתונים היסטוריים, מידע קליני ומשתנים דינמיים וסטטיים כדי לפתח הבנה מקיפה של פרופיל הסיכון של הניבדק. חשוב להדגיש כי הערכת מסוכנות היא גישה מובנית המשתמשת במידע זמין כדי להעריך את הסבירות לתוצאות ספציפיות.

 

לפרטים וקביעת תורים :

03-9040655

04-8554240

 

 

התחלת שיחה
איך נוכל לעזור?
הי
איך נוכל לסיייע?